Márãkõ 15:15

15Nĩngá sĩ, kúmú Pĩlátõ lẽ trá tã gólâ õjílã tị́lị́lị́ ʼdĩ ʼbá yî drí lẽlé rî ʼẽlé gólĩyî drí. Tã rî ʼdĩ tãsĩ, Pĩlátõ ní drí Bãrábã rî înjízó vólé gạ̃nị́mạ̃ ʼásĩ, õzõ õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî drí lẽlé rî kâtí. Nĩngá sĩ, gólâ drí ngãzó tã âtálé ạ̃jú ʼbũ ʼbá íyíkâ rî ʼbá yî drí, ãʼdô ró bê Yésũ rî cãzó ônjóróʼbí sĩ ndîrí-ndîrí, gõʼdá gólâ rî trõzó fẽlé õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá gólâ rî îpálé ngạ́rạ́ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî ʼbá yî drí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More