Márãkõ 15:17

17Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî drí ítá bị́ ạ̃kû kãâkâ dãdã lâ ró rî âtrõzó gõlé dîrî gbãâ Yésũ rî ũwû ʼásĩ. Nĩngá sĩ, gólĩyî gâ kpá púrũcị́ gárá pãlé õzõ ị́tị̃tị́ kâtí ạ́pạ̃ kúmú ạ́ngị́ kâ ró âsálé ãtrã Yésũ drị̃ị̂. Gólĩyî ʼê tã ʼdî ʼbá yî ĩyíkâ ʼdó, tãlâ Yésũ rî gógó õlêndrê ró kúmú ạ́ngị́ kâtí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More