Márãkõ 15:19

19Gólĩyî tị̃ ʼãʼî kpá Yésũ ândrá ândálé ândálé õzõ gólâ rî ị̂njị̃rị̃ kâtí. Nĩngá sĩ rî, drílĩyî Yésũ rî drị̃ cãzó pị̃drị́gú sĩ kpõwẽ-kpõwẽ ândálé ândálé, gõʼdá rĩzó tũ lûwúlị́ lị̃fị́ lâ ʼásĩ ândálé ândálé. ʼDĩî ʼbá yî ndrĩ ʼdó ʼdásí ʼẽʼẽ ʼî Yésũ rú.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More