Márãkõ 15:2

2Gõʼdá nĩngá sĩ, gólĩyî fílí bê kúmú Pĩlátõ drị̃ị̂ jó ʼálâ tã Yésũ kâ ʼdĩ ngĩlí drílâ rî, Pĩlátõ drí ngãzó Yésũ rî îjílí kĩ, "Nî ĩʼdî kúmú ạ́ngị́ õjílã áníkâ Yúdạ̃ yí kâ rî kâ yã?" Nĩngá sĩ, Yésũ drí tã îjî kúmú kâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó kĩ, "Âʼbãʼá fí õzõ ní drí âtálé ʼdĩ tí."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More