Márãkõ 15:20

20Gõʼdá ʼdásí ʼẽʼẽ ʼdî îcâ gólĩyî bê trá rî, gólĩyî drí ítá kãâkâ drílĩyî gõlé trá rúʼbạ́ lâ ʼá rî înjízó gõzó ítá gólâkâ rî âtrõlé ĩʼdî âsõlé rúʼbạ́ lâ ʼá óʼdí. Drílĩyî gólâ rî drị̃zó âjílí võ ʼẽzó gólâ rî îpálé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ rî ʼálâ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More