Márãkõ 15:24

24Nĩngá sĩ, ạ̃jú ʼbũ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí ngãzó ítá Yésũ kâ ângílí vólé, gõʼdá gólâ rî trõzó îpálé ngạ́rạ́ fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂, gõzó ítá gólâkâ âtrõlé lãfálâ cãlé ĩyî võ ʼásĩ, gõʼdá ãzâ tãndí rî âtrõzó vũlị́ gõmárĩ sĩ, tãlâ gólĩyî lẽ ndrẽlâ ngãtá ítá rî ʼdĩ â ʼdẽʼá ãʼdî drí yã rî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More