Márãkõ 15:26

26Nĩngá sĩ, tã âʼbãlé Yésũ rú rî îgĩzó ngá tã âʼdâ kâ drị̃ị̂ trõlé îpálé gá fê lậlị̂-lậlị̂ ʼdĩ drị̃ị̂ Yésũ rî drị̃lị́ ʼá. Tã âʼbã îgĩlí Yésũ rú ʼdĩ rĩʼá nõtí, |scNÕÔ RĨʼÁ KÚMÚ Ạ́NGỊ́ YÚDẠ̃ YÍ KÂ RÎ ĨʼDÎ|d.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More