Márãkõ 15:31

31Kpá té õzõ sị́sị́ nã ʼbá yí kâtí, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî ndrĩ ʼdó lãʼbí îmbá ʼbá ãzâ ʼbá yí bê drí ngãzó ĩyî rĩlí Yésũ rî gũlị́ rõô ĩyî lãfálé ʼásĩ kĩ nĩ rî, "Gólâ îcâ íyíkâ cé õjílã ãzâ ʼbá yî pãlé ĩʼdî, gõʼdá gólâ îcá íyíkâ kô íyî nyãányâ pãlé õdrã ʼásĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More