Márãkõ 15:35

35Gõʼdá nĩngá sĩ, õjílã ũrûkậ ʼbá yî rĩ ʼbá âdrélé ĩyî ãnyî rî ʼbá yî ârílí bê ĩyî úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ rî, gólĩyî nị̃ị́ tã ífí lâ kô, gõʼdá drílĩyî ngãzó tã âtálé kĩ, "Hé! Nĩ ârî drẽ úlị́ gólâkâ ʼdĩ. Gólâ rĩʼá tã ậngũ ʼbá Ẽlíyã rî zị̃ʼá ânĩlí íyî pãlé."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More