Márãkõ 15:36

36Vó lâ sĩ, ãgô ãzâ drí ngãzó rãlé nĩʼá ngá ãzâ õzõ cõfó kâtí rî âtrõlé. Drílâ trõzó lâ sõlé õdrá ạ̃ʼdị́ ʼá gõzó sõlâ fê mvá sị́lị́, gõʼdá îngázó lâ îjõlé Yésũ drí ndrõlé. Nĩngá sĩ, drílâ tã âtázó õjílã ãzâ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ rî drẽ njũrũ ngbãângbânõ ndrẽlâ ngãtá Ẽlíyã âʼdô âcáʼá fí trá gólâ rî pãlé yã rî."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More