Márãkõ 15:40

40Gõʼdá nĩngá sĩ, õkó ũrûkậ ʼbá yî Yésũ rî lẽ ʼbá trá rî ĩyíkâ gĩâ âdréʼá ĩyî nãtí Yésũ rú sĩ rĩʼá ĩyî gólâ rî ndrẽʼá drãrẽ ʼá. Gólĩyî lãfálé ʼá rî, rĩʼá Mãríyã Mãgãdálã, Sãlómẽ, gõʼdá kpá Mãríyã Yãkóbã gólâ dãwá ró rî ândrê yî Jósẽ bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More