Márãkõ 15:41

41Gãlĩláyã ʼálâ rî, õkó nâ ʼdĩ ʼbá yî lôbẽ ĩyî Yésũ rî vó trá, gólĩyî fẽ ngá nyãnyã trá tólâ Yésũ yî drí lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yí bê. Gõʼdá õkó ãmbá dũû gólĩyî ânĩ ʼbá trá Yésũ bê Yẽrõsãlémã lésĩ rî, kpá ʼdó bê ndrĩ rĩʼá ĩyî tólâ õkó nâ ʼdĩ ʼbá yí bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More