Márãkõ 15:46

46Ĩtí rî, Yõsépã yî drí ítá tãndí mvẽêmvê âtrõzó, gõzó Yésũ rî ãvõ âtrõlé fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ sĩ, gõʼdá ítá ʼdĩ âtrõzó Yésũ rî ãvõ gõzó ĩʼdî sĩ lâ ngóló-ngóló. Nĩngá sĩ, trõzó lâ ʼbãlé ũgị́ gólâkâ drílâ ʼdị̃lị́ ʼdị̃ʼdị̃ únị́ ʼá rî ʼá. Vó lâ sĩ, drílâ kúnị́ úngû ạ́ngị́ lîlízó ndũû ũgị́ ʼdĩ tị́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More