Mãtáyõ 1:1

1Tã âfõ-âfõ Yésũ Krístõ rî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ rî rĩʼá nõô. Yésũ rĩʼá kúmú Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ʼî. Gõʼdá Dạ̃wúdị̃ íyíkâ Ãbãrãyámã rî ózõwá ʼî. Ózõwá gólĩyî îtõlé bê Ãbãrãyámã rú sĩ cãlé bũúũ kúmú Dạ̃wúdị̃ rú rî rĩʼá ĩyî õzõ nõô ʼbá yí kâtí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More