Mãtáyõ 1:12

12Gõʼdá ózõwá gólĩyî îtõlé ndrô gólâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rũzó âjílí Bãbĩlónã ʼálâ rî vósĩ rî cãlé bũúũ ndrô Yésũ rî tị̃zó rî ʼá rî rĩʼá ĩyî õzõ nõô rî ʼbá yî tí. Yẽhõyãkínĩ tị̂ Sẽyãlẽtélẽ. Gõʼdá Sẽyãlẽtélẽ tị̂ íyíkâ Zãrãbãbálã.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More