Mãtáyõ 1:17

17Ĩtí rî, gõʼdá îtõlé Ãbãrãyámã rú sĩ cãlé bũúũ kúmú Dạ̃wúdị̃ rú rî, ózõwá ândâ rû trá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-sû. Gõʼdá kpá îtõlé Dạ̃wúdị̃ rú sĩ cãlé bũúũ kậyị̂ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ trõzó Bãbĩlónã ʼálâ rî, ózõwá ândâ rû kpá trá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-sû. Gõʼdá îtõlé ndrô õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ trõzó Bãbĩlónã ʼálâ rî ʼá cãlé bũúũ Yésũ Krístõ rî tị̃rị̃ ʼá rî, ózõwá ândâ rû kpá trá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-sû.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More