Mãtáyõ 1:18

18Tã gólĩyî rû ʼẽ ʼbá Yésũ Krístõ rî tị̃tị̃ tãsĩ rî âʼdô trá nõtí, gólâ rî ândré Mãríyã óndrê trá ʼẽʼá gĩlâ õkó ró Yõsépã drí. Gõʼdá drẽ ãkpãkãʼdã Yõsépã yî drí rĩ ãkó Mãríyã bê võ ãlô ʼá õzõ ágó yî drí rĩrĩ rĩlí õkó bê rî kâtí rî, Mãríyã ûsû võ lâ trá kĩ, yí ʼbã rû trá mvá bê mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More