Mãtáyõ 1:6

6Gõʼdá Yésẽ tị̂ íyíkâ kúmú Dạ̃wúdị̃. Gõʼdá nĩngá sĩ, ózõwá gólĩyî îtõlé bê kúmú Dạ̃wúdị̃ rú sĩ cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ trõzó âjílí ʼbạ̃drị̃ lídí ʼá Bãbĩlónã ʼálâ rî sĩ rî rĩʼá õzõ nõô rî ʼbá yî tí. Kúmú Dạ̃wúdị̃ tị̂ Sólõmõ. Gõʼdá Sólõmõ rî ândré íyíkâ Ũrị́yạ̃ rî ạ̃yị́zị́ rú bê Bãtẽsébã rî ĩʼdî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More