Mãtáyõ 26:15

15Gõʼdá Yúdạ̃ drí tã îjízó gólĩyî tị́ kĩ nĩ rî, "Õzõ nĩ õlẽ tã-drị̃ trá má drí Yésũ rî drị́-bã fẽzó ãnî drí rî, nĩ âʼdô ậdị̂ fẽʼá má drí tạ̃sị̂ yã?" Gõʼdá drílĩyî tã îjî Yúdạ̃ kâ ʼdĩ drị̃ lâ lôgõzó. Gólĩyî drí ậdị̂ ífí lãzó nyâʼdî-trá-drị̃-lâ-ngâ-mûdrị́ sílĩvã ʼásĩ fẽlé Yúdạ̃ drí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More