Mãtáyõ 26:18

18Gõʼdá Yésũ drí tã-drị̃ lôgõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Nĩ ngâ nĩlí fĩlí jạ̃rị́bạ̃ ạ́ngị́ Yẽrõsãlémã kâ nã ʼálâ. Õzõ nĩ õcâ trá tólâ rî, nĩ âʼdô ãgô ãzâ ûsúʼá. Nĩ âtâ tã gólâ drí kĩ, 'Tã îmbá ʼbá ãmákâ kĩ nĩ rî, kậyị̂ gólâ Ôvârí drí ʼbãlé yí drí rî trá ãnyî ʼẽʼá âcálé. Yí âʼdô ânĩʼá kãrámã lậvũ-lậvũ kôrô kâ nyãlé ní drí ʼbá ʼá ãmâ lãjóʼbá íyíkâ yí bê.' "

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More