Mãtáyõ 26:22

22Gõʼdá lãjóʼbá Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî ârî ĩyî úlị́ gólâ drí âtálé ʼdĩ bê rî, gólĩyî drí âʼdózó ndrĩ tã ị̂sũ ró rõô. Gõʼdá drílĩyî ngãzó rĩʼá ĩyî âʼdálé Yésũ drí ãlô-ãlô kĩ, "Kúmú, õjílã ʼẽ ʼbá ánî drị́-bã fẽlé rî âʼdô âʼdóʼá mâ ĩʼdî yã?"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More