Mãtáyõ 26:24

24Áâʼdô mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô fũʼá, õzõ tã lâ îgĩlí trá búkũ Ôvârí kâ ʼá rî kâtí. Gõʼdá õjílã gólâ ʼẽ ʼbá ámâ drị́-bã fẽlé ʼdĩ, Ôvârí âʼdô lâṇõ õnjí tẽtẽ fẽʼá drílâ. Tí âʼdô âʼdóʼá tãndí ró õzõ úũtị̂ õjílã rî ʼdĩ kô."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More