Mãtáyõ 26:3

3Gõʼdá kậyị̂ Yésũ drí tã âtázó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ʼdĩ sĩ, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá õjílã sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê, gólĩyî êʼbê ĩyî rû trá drị̃-ʼbá drị̃-ʼbá ãzí rî ʼbá yî drị̃lị́ rú bê Kãyífã rî drí ʼbã ʼálâ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More