Mãtáyõ 26:31

31Gõʼdá nĩngá sĩ rî, Yésũ drí tã lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí ʼẽzó rãlé yí rú sĩ rî tã lâ âtázó gólĩyî drí. Gólâ kĩ, "Má âtâ ãnî drí, ngạ́cị̂ nõ sĩ, nĩ âʼdô rãʼá ndrĩ ámâ âyélé, tãlâ Ôvârí âtâ tã trá tã îgĩ íyíkâ ʼá kĩ nĩ rî, 'Má âʼdô kạ́bị̃lị́kị̃ lôkí ʼbá fũʼá, gõʼdá kạ́bị̃lị́kị̃ gólâkâ âʼdô ĩyî rû lâpẽʼá ndrĩ vólé.' Zẽkãríyã 13.7

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More