Mãtáyõ 26:40

40Gõʼdá Yésũ drí ngãzó gõlé lãjóʼbá íyíkâ nâ ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Gólâ drí gólĩyî ûsúzó rĩʼá ĩyî ậʼdú kõʼá. Gõʼdá gólâ drí ngãzó tã âtálé Pétẽrõ yî drí kĩ, "Nĩ îcá kô rĩlí lị̃fị́ ngbậ ró rãtáã ʼẽlé má bê cãlé cé ị̃tú-pá ãlô ãʼdô tãsĩ yã?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More