Mãtáyõ 26:45

45Gõʼdá Yésũ drí gõzó lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî ngálâ. Gólâ ûsû gólĩyî rĩʼá ậʼdú kõʼá. Gõʼdá gólâ drí tã âtázó drílĩyî kĩ, "Ãnî drẽ zãâ rĩʼá ậʼdú kõʼá yã? Nĩ ndrê drẽ, ị̃tú-pá âcâ trá ngbãângbânõ ʼẽzó mâ gólâ âjólé ûrú lésĩ nô drị́-bã lâ fẽlé tã õnjí ʼbá yî drị́gạ́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More