Mãtáyõ 26:47

47Gõʼdá nĩngá sĩ, Yésũ õtírĩ rĩî drẽ zãâ tã âtáʼá lãjóʼbá íyíkâ ʼdĩ ʼbá yî drí rî, kôrô lãjóʼbá gólâkâ ãlô Yúdạ̃ rî drí âcázó õjílã õʼbí bê dũû. Õjílã rî ʼdĩ ʼbá yî, drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yî gõʼdá gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê rî âjô gólĩyî nĩ lị́gú mbẽlẽsó-mbélésô bê gõʼdá kpá pị̃drị́gú ạ́ngị́ ạ́ngị́ yí bê ĩyî drị́gạ́ sĩ, ânĩʼá Yésũ rî rũlị́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More