Mãtáyõ 26:50

50Gõʼdá Yúdạ̃ ʼê nî-bê-yã bê Yésũ drí rî, Yésũ drí tã âtázó gólâ drí kĩ nĩ rî, "Ámâ rû-lẽ-ãzíyã, ní ʼê tã ní drí ânĩʼá ʼẽlâ rî." Gõʼdá kôrô õjílã ʼdî ʼbá yî drí ngãzó ndrõlé ạ̃ngbũ Yésũ drị̃ị̂. Gõʼdá drílĩyî Yésũ rî rũzó.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More