Mãtáyõ 26:55

55Gõʼdá Yésũ drí ngãzó tã âtálé õjílã õʼbí ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Nĩ ânĩ ámâ rũlị́ lị́gú mbẽlẽsó-mbélésô bê gõʼdá kpá pị̃drị́gú ạ́ngị́ ạ́ngị́ yí bê õzõ õjílã gólâ tã õnjí ʼẽ ʼbá mị́rị̃ rú rî kâtí ãʼdô tãsĩ yã? Má rî trá tã îmbálé kậyị̂ vósĩ cé ạ̃ʼdị́-drị̃ jó ạ́ngị́ Ôvârí kâ rî kâ ʼá. Nĩ rú mâ kô tólâ ãʼdô tãsĩ yã?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More