Mãtáyõ 26:57

57Gõʼdá nĩngá sĩ rî, õjílã gólĩyî Yésũ rî rũ ʼbá rî yî drí gólâ rî trõzó âjílí ãmbá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ rî ʼbá yí kâ rú bê Kãyífã rî drí jó ʼálâ. Tólâ lãʼbí îmbá ʼbá yî gõʼdá õjílã gólĩyî sị́sị́-lésĩ rî ʼbá yí bê êʼbê ĩyî rû trá drị̃-ʼbá ạ́ngị́ Yúdạ̃ yí kâ ãzâ ʼbá yí bê, tãlâ ĩyî drí tã-vó Yésũ kâ kĩzó bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More