Mãtáyõ 26:65

65Gõʼdá ãmbá ʼdĩ ârî úlị́ Yésũ drí âtálé ʼdĩ bê rî, gólâ drí âʼdózó õmbã ró, gõʼdá drílâ ítá íyíkâ sĩzó õmbã sĩ. Gõʼdá drílâ tã âtázó tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî drí kĩ, "Ãnî ndrĩ, nĩ ârî úlị́ gólâ drí âtálé Ôvârí rî ʼdãzó ʼdĩ trá. Gólâ âmã tã trá kĩ nĩ rî, yí ãʼdô ʼdíyî pã ʼbá Ôvârí rî mvá ĩʼdî. Mã lẽé gõʼdá õjílã ãzãkã kô ânĩʼá tã âtálé gólâ rî tãsĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More