Mãtáyõ 26:69

69Gõʼdá Yésũ õtírĩ ʼbãâ drẽ âdréʼá lãkíkã ʼá tã kĩ ʼbá ʼdĩ ʼbá yî ândrá gõʼdá Pétẽrõ drẽ kpá zãâ ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼdî ʼá rî, ízámvá ãzâ rû ị̂ʼbũ ʼbá ró rî drí Pétẽrõ rî ndrẽzó. Drílâ ânĩzó tã âtálé Pétẽrõ drí kĩ, "Ákĩ, nî fí ĩʼdî gólâ rĩ ʼbá lậmúlị́ Yésũ gólâ Gãlĩláyã lé ʼbá ró rî bê rî!"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More