Mãtáyõ 26:7

7Gõʼdá Yésũ yî õtírĩ ʼbãâ ngá nyãʼá Sĩmónã drí ʼbã ʼá tólâ rî, õkó ãzâ drí dõ gólâ ạ̃jị́ bê tũrũ-tũrũ rî âtrõzó mãlãngĩ gólâ êdélé kúnị́ zị̃lị́ ãlãbãsétã rî ʼásĩ rî ʼá, ânĩʼá ûtúlâ Yésũ drị̃ị̂. Lâgî dõ rî ʼdĩ kâ lậvũ gạ̃rạ̃ dõ ãzí drị̃ị̂ sĩ. Õkó ʼdĩ ʼê tã ʼdî ĩtí ʼdĩ tãlâ Yésũ rî ị̂njị̃zó.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More