Mãtáyõ 26:71

71Gõʼdá Pétẽrõ ní drí ngãzó nĩlí võ ʼdî ʼásĩ gõlé ạ́tị̃ ndõgõ ʼdî kâ rî tị́ ʼálâ. Ạ́tị̃ tị́ tólâ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî kpá bê rĩʼá ĩyî âdréʼá nĩngá. Gõʼdá ízámvá ãzâ rû ị̂ʼbũ ʼbá ró rî drí kpá Pétẽrõ rî ndrẽzó. Ízámvá ʼdĩ drí gólâ rî âʼdázó õjílã ʼdî ʼbá yî drí kĩ nĩ rî, "Ãgô nõ õjílã ãlô gólâ rĩ ʼbá lậmúlị́ Yésũ gólâ Nãzãrétã lé ʼbá ró rî yí bê rî ĩʼdî."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More