Mãtáyõ 26:73

73Gõʼdá ị̃tú-pá dã vósĩ rî, õjílã ãzâ ʼbá yî gólĩyî rĩ ʼbá âdrélé tólâ nã ʼbá yî drí ânĩzó ĩyî tã âtálé Pétẽrõ drí kĩ, "Pạ̃tị́ị̃, nî õjílã ãlô gólâ rĩ ʼbá lậmúlị́ Yésũ yí bê rî ĩʼdî! Mã nị̃ nî úlị́ âtâ-âtâ áníkâ ʼásĩ, ní rî úlị́ âtálé nyé õzõ Gãlĩláyã lé ʼbá kâtí."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More