Mãtáyõ 26:75

75Gõʼdá Pétẽrõ ârî ʼạ̃ʼú-lúgú ʼdĩ cị́rị̃ lâ bê rî, kôrô úlị́ Yésũ drí âtálé gólâ drí kĩʼá nĩ rî, "Drẽ ãkpãkãʼdã ʼạ̃ʼú-lúgú ʼbé cị́rị̃ kô rî, ní âʼdô tị̂ gãʼá má rú sĩ ândâlâ nâ" rî drí âgázó gólâ drị̃ị̂. Gõʼdá úlị́ Yésũ kâ ʼdĩ ʼbá yî âgâ bê Pétẽrõ drị̃ị̂ rî, drílâ ngãzó fõlé ĩví ʼálâ ạ̃ʼdị́-drị̃ ʼdî ʼásĩ, gõʼdá drílâ ngãzó rĩʼá ãwó ngõlé ngbạ́lạ́-ngbạ́lạ́ ị̃lị́ndrị̂ bê tã õnjí íyíkâ ʼdĩ tãsĩ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More