Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 2:1

1Ãnî rĩʼá ngá ãlô ró Yésũ Krístõ bê. Gõʼdá ĩtí rî, gólâ sõ mbârâkã trá ãnî ʼá. Gõʼdá gólâ ʼbã ãnî pị̃pị̂sị́lị́ trá ậʼdị́lị́ ậʼdị̂, tãlâ nĩ nị̃ trá kĩ, gólâ lẽ ãnî trá rõô. Líndrí Tãndí Ôvârí kâ ị̂cû ãnî rúʼbạ́ trá ngá ãlô ró, gõʼdá nĩ nị̃ ãzí-ãzí ĩzã bê gólĩyî pãzó ʼá lâ sĩ dódó.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More