Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 2:10

10tãlâ õjílã ĩîcâ ró ĩyî bê Yésũ rî ị̂njị̃lị́. Õjílã ndrĩ ʼbũû ʼálâ rî ʼbá yî, gõʼdá kpá gólĩyî ãngó drị̃ị̂ nõngá rî ʼbá yî, kpá gólĩyî ôdrã ʼbá trá rî ʼbá yí bê, âʼdô ĩyî ʼãʼî tị̃ʼá ndrĩ Yésũ ândrá Kúmú ĩyíkâ ró.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More