Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 2:12

12Gõʼdá bê trá ĩtí rî, ãnî ámâ rû-lẽ-ãzí yî gólĩyî má drí lôvó lâ yî ʼbãlé rî yî, ʼdõvó nĩ rî úlị́ ámákâ rî ʼbá yî ârî-ârî lâ yî sĩ, õzõ ãnî drí rĩʼá trá ʼẽlâ kậyị̂ má drí rĩzó rĩlí tólâ ãní bê rî ʼá rî kâtí. Gõʼdá ngbãângbânõ, õzõ má drí âʼdórẽ kô tólâ ãní bê rî tí nõ, ʼdõvó nĩ ʼê tã mbârâkã sĩ rĩzó zãâ úlị́ Ôvârí kâ rî ʼbá yî ârílí ĩʼdî. Nĩ ʼê tã gólĩyî îcá ʼbá õjílã Ôvârí kâ drí rĩʼá ʼẽlâ rî ʼbá yî ĩʼdî mbârâkã sĩ ãnî pãzó.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More