Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 2:15

15tãlâ óõzó kô tã âṇõô ãnî rú tã õnjí tãsĩ ãlôwálâ, gõʼdá tãlâ nĩ ãʼdô ró bê Ôvârí rî mvá ró cú ĩtí tã õnjí ãkó. Ãnî drí rĩlí õjílã mbị̂mbị̂ ró õjílã gólĩyî õjílã mbị̂ ró kô rî ʼbá yî lãfálé. Ãʼdô ĩtí rî, nĩ âʼdô lậgúʼá, õzõ ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ gólĩyî ʼbũû ʼálâ rĩ ʼbá lậgúlị́ võ îʼĩlí rî ʼbá yí kâtí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More