Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 2:16

16ʼDõvó nĩ âtâ tã âtî-âtî tãndí gólâ ʼẽ ʼbá lédrẽ-lédrẽ ạ̃dũkũ ãkó rî fẽlé rî ĩʼdî õjílã gólĩyî âʼdó ʼbá tã mbị̂ ʼbá ró kô ʼdĩ ʼbá yî drí. Nĩ ʼê õzõ ʼdĩî kâtí, tãlâ má ĩîcâ ró bê ámâ ậrúlị́ ãnî tãsĩ kậyị̂ ạ̃dũkũ Yésũ drí ʼẽzó âgõlé tã kĩ ʼbá ró ãngó nõ ʼá rî sĩ. Tã tãndí ʼẽʼẽ ãníkâ âʼdô âʼdáʼá lâ kĩ, lôsĩ ámákâ ãnî lãfálé ʼá rî âʼdó kô cú ĩtí, tã ífí ãkó õzõ ápé fạ́rạ́ngạ́ngạ́ kâtí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More