Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 2:17

17Tã lẽlẽ ãníkâ Ôvârí ʼá gõʼdá lôsĩ ãníkâ gólâ drí rî bê rĩʼá ngá fẽfẽ ʼî Ôvârí drí. Õzõ nĩ õrî rĩlí rĩrĩ tãndí sĩ rî, ĩtí õzõ kpálé má õdrã ámâ ãrí drí rãzó cãrã-cãrã, õzõ õdrá gólâ rĩʼá dãlâ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí rî kâtí rî, ʼdĩî ʼdó rĩʼá ngá fẽfẽ kâtí kpãkã ãlô ngá fẽfẽ ãníkâ Ôvârí drí ngá ʼẽʼẽ ãníkâ gólâ drí rî sĩ rî bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More