Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 2:25

25Gõʼdá ngbãângbânõ rî, má ị̂sũ tã, rĩʼá îcâ-îcâ ró má drí Ẽpãfãrõdítõ gólâ rĩ ʼbá wárãgã ámákâ nõ trõlé ãnî drí nõ jõzó gõzó ãnî vá tólâ. Sị́sị́ nĩ âjô gólâ nõlé võrã bê má drí gõʼdá kpá ámâ vó ndrẽlé. Gõʼdá má ndrê gólâ ámâ ậdrúpị̃ ró, gõʼdá kpá ngá ʼẽ ʼbá ãzíyã ró, gõʼdá nĩngá sĩ rî kpá ạ̃jú-ʼbũ-ãzíyã ró lôsĩ ãmákâ Ôvârí kâ rî ʼá.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More