Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 2:27

27Rĩʼá tã pạ̃tị́ị̃ ʼî, ngá lãzé îzã gólâ trá rõô. Ótó kãâ ʼê trá ʼdẽlé gólâ rî bị́ ʼá. Gõʼdá Ôvârí ndrê ĩzã kõkõ ãmákâ gólâ bê rî trá ngá lãzé gólâ rî êgbé ʼbá ʼdĩ sĩ, Ôvârí pâ gõʼdá gólâ trá, tãlâ ĩzã kõkõ gólâ rî õdrã kâ rî õzó ngá lậnjị̃ ãzâ âtrãâ má drị̃ị̂ dró gólĩyî ndrĩ ámákâ ãzâ ʼbá yî ró rî yí bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More