Fị̃lị́pị̃ lé ʼbá 2:8

8Gõʼdá âʼdô-âʼdô gólâkâ õjílã mvá ró ʼdĩ, gólâ ʼbã íyî nyãányâ trá gbõ âʼdólé õjílã gólâ tã lâ drí lậnjị̃lị́ lậnjị̃ kô rî ró. Ĩtí rî, gólâ rô Ôvârí trá bũúũ cãlé íyî nyãányâ âyélé fũlị́. Gólâ lẽ tã-drị̃ kpá drãzó fê lậlị̂-lậlị̂ drị̃ị̂ õzõ tã õnjí ʼbá kâtí.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More