Tã Âʼdâ 3:1

1Ní îgĩ tã nô õjílã gólâ rĩ ʼbá õjílã ámákâ vó lâ ndrẽlé Sãrãdísĩ ʼálâ rî drí nõtí kĩ nĩ rî, Nĩ ârî drẽ! Mâ rĩʼá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ bê gõʼdá kpá cú ị̃ʼbị̂ʼbị̂wạ́ bê má drị́gạ́ zãlô njị̂-drị̃-lâ-rị̃ rî ĩʼdî. Má nị̃ tã õnjí gólĩyî ãnî drí rĩʼá ʼẽlâ rî trá. Gõʼdá ĩtí rî, ókĩ ãnî âʼdô rĩʼá ótó lédrẽ-lédrẽ ʼî, gõʼdá tã pạ̃tị́ị̃ ró rî ãnî rĩʼá ótó ãvõ ʼî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More