Tã Âʼdâ 3:14

14Ní îgĩ tã nô õjílã gólâ rĩ ʼbá õjílã ámákâ vó lâ ndrẽlé Lõdĩsíyã ʼálâ rî drí nõtí kĩ nĩ rî, Nĩ ârî drẽ! Mâ rĩʼá õjílã gólâ rĩ ʼbá ngá yí drí tã lâ ʼbãlé ʼẽlé rî ʼẽ ʼbá té ĩʼdî rî ĩʼdî. Mâ kpá rĩʼá lị̃fị́ ʼbãzó drị̃ lâ rî ĩʼdî, gõʼdá kpá rĩʼá tã mbị̂ ʼbá ʼî. Mâ kpá rĩʼá õjílã gólâ zãâ kárá rĩ ʼbá trá tã Ôvârí kâ ʼẽlé ĩʼdî pạ̃tị́ị̃ ró bũúũ ámâ fũzó rî ĩʼdî. Mâ ĩʼdî rĩʼá Kúmú ró ngá ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí lôʼbãlé rî ʼbá yî drị̃lị́.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More