Tã Âʼdâ 3:18

18ʼDõvó má lôgõ ãnî fĩî, tãlâ nĩ ânĩ ró bê dáãbõ lậgû-lậgû ró rî ûsúlị́ má drị́gạ́ sĩ, gõʼdá kpá ânĩlí ítá gólĩyî ngbángbá mvẽêmvê ró rî ʼbá yî ûsúlị́ má drị́gạ́ sĩ, ãʼdô ró bê ãnî drí sõlé ãnî rúʼbạ́ ũndú ʼdĩ drị̃ị̂, gõʼdá kpá rî, nĩ ânĩ ró ãlókõ ûsúlị́ má drị́gạ́ sĩ lôtĩlí ãnî lị̃fị́ ʼásĩ, tãlâ nĩ îcâ ró bê võ ndrẽlé pạ̃tị́ị̃ ró.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More