Tã Âʼdâ 3:2

2ʼDõvó ãnî õjílã ámákâ rî ʼbá yî, nĩ njị̃ lị̃fị́ ậʼdú ʼásĩ! Nĩ sû lédrẽ-lédrẽ ạ̃mbúkũ fínyáwá gólâ lâkí ʼbá ʼdĩ rú dódó, tãlâ õzó îcá drãlé zãâ ndrĩ kô. Tã ʼẽʼẽ ãníkâ ʼdé kô ãlôwálâ Ôvârí rî lị̃fị́ drị̃ bê.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More