Tã Âʼdâ 3:5

5Nĩ ârî drẽ! Gólĩyî rĩ ʼbá fĩî ậtũlị́ tã âyézó kô ʼdẽzó má vósĩ rî, gólĩyî âʼdô ĩyî kpá ítá mvẽêmvê sõʼá gõʼdá gólĩyî rú âʼdô rĩʼá îgĩ-îgĩ lâ ró búkũ lédrẽ-lédrẽ kâ rî ʼá, ʼdĩî rĩʼá õjílã gólĩyî ʼẽ ʼbá rĩlí zãâ gbạ́dú ró rî ʼbá yî rú lâ ĩyî lãfálé ʼá. Nĩngá sĩ, má âʼdô tã pẽʼá ámâ átá yî drí mãlãyíkã âʼdó ʼbá ĩyî gólâkâ ró rî ʼbá yí bê kĩ, gólĩyî ʼdĩ ʼbá yî rĩʼá ĩyî õjílã ámákâ ĩʼdî.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More